Affärsidé och Vision

 
Ålös affärsidé

Med en stark närvaro på marknader och närhet till våra kunder är vi bäst och snabbast på att
utveckla, producera och globalt marknadsföra frontlastare med tillhörande redskap för att maximera
jordbrukartraktorns nyttovärde.

Ålös vision

Kundens självklara val!

Ålös värdeord

Ålös värderingar bygger på ett pussel av tre värdeord; Samarbete, Delaktighet och Ansvar.Värdeord
Samarbete - Fler är starkare än en. Vi på Ålö strävar alltid efter ett gott samarbete med varandra,
våra kunder och med våra leverantörer.

Delaktighet - Vi alla känner oss delaktiga i att förverkliga våra mål. Vi mår bra av att tillhöra en
gemenskap. Därför är det viktigt att vi kommunicerar med varandra och uppmärksammar varandras
arbetsinsatser.

Ansvar  - Vi kan, vill och tar ansvar för varandra, vårt arbete, våra kunder och samhället där vi verkar.

 
 

Ålö 


Ålö Sverige
Brännland 300
SE-901 37 Umeå
Sweden

Visiting address:
Östra Strandgatan 26
903 33 Umeå

Tel  +46 90 17 05 00
info@alo.se
Länkar till Ålö AB

Ålö AB, Media & Press

Profile shops
Quicke profile shop