Lyckat deltagande för Ålö på världskongress

För första gången sedan 1990 stod Sverige som värdland för International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ) världskongress. Kongressen hölls den 15 - 19 augusti i Sånga Säby vid Mälarens strand utanför Stockholm. 

Under kongessen samlades cirka 200 jordbruksjournalister och mediemänniskor från drygt 30 länder för att debattera några aktuella och viktiga frågor utifrån perspektivet ett hållbart jord- och skogsbruk.

Som en av de största globala aktörerna inom frontlastare och tillhörande redskap var Ålö speciellt inbjudna för att visa upp företagets nya tekniska lösningar och produkter.

   IFAJ 
IFAJ 
IFAJ  IFAJ
IFAJ 

Ålö 


Ålö Sverige
Brännland 300
SE-901 37 Umeå
Sweden

Visiting address:
Östra Strandgatan 26
903 33 Umeå

Tel  +46 90 17 05 00
info@alo.se
Länkar till Ålö AB

Ålö AB, Media & Press

Profile shops
Quicke profile shop