VD, Olle Pehrsson... Olle_Pehrsson

Kommer under 2012 att avgå som VD för Ålökoncernen.

”Jag har under en tid haft funderingar på att gå i pension efter mer än 12 år som
VD på Ålö.
Altor, vår nya ägare, och jag har gemensamt kommit överens om att nu starta rekryteringsprocessen för att finna en ny VD för Ålö. Jag kommer naturligtvis att
fortsätta som VD fram till dess min efterträdare finns på plats.
Därefter har jag av ägarna blivit ombedd att stanna kvar som Senior Advisor till
styrelse och VD fram till min slutliga pensionering. Tanken är också att jag skall
väljas in i styrelsen.
Jag tycker detta är ett bra sätt att få hjälpa till i Ålös fortsatta utveckling under
en tid”

Med anledning av att rekryteringsprocessen nu sätts igång kommer inom kort rekryteringsannonser att synas i dagspressen.

För ev frågor/funderingar/synpunkter kontakta gärna Olle Pehrsson alt Lena Rydström.

Umeå 07 02 2012

 
Olle Pehrsson
VD, Ålö


 


Ålö 


Ålö Sverige
Brännland 300
SE-901 37 Umeå
Sweden

Visiting address:
Östra Strandgatan 26
903 33 Umeå

Tel  +46 90 17 05 00
info@alo.se
Länkar till Ålö AB

Ålö AB, Media & Press

Profile shops
Quicke profile shop