Nya högtippande skopor - ett lyft för produktiviteten, driftsäkerheten och arbetsmiljön

 

Som ledande frontlastar- och redskapstillverkare introducerar Ålö en helt ny serie högtippande skopor. Den nya XH-serien ger valmöjligheter gällande skopvidder från 2–2,6 m och möjliggör på ett nytt sätt för lastare med lyfthöjder under 4 m att till exempel lasta lantbruksvagnar med höga vagnssidor. Nya XH-serien har dessutom en helt ny design som maximerar volymkapacitet och slitstyrka samt minimerar buller.

– XH-skoporna har en mycket robust och hållbar design utan att begränsa vare sig funktionaliteten, effektiviteten eller smidigheten, säger Urban Rönnqvist, Product Marketing Manager hos Ålö.

– Ett exempel är att hela skopan är koniskt utformad för ge så snabb tömning som möjligt. Ett annat är cylindrarnas placering på insidan av gavlarna som gör att både volymkapaciteten och cylindrarnas driftsäkerhet maximeras. Cylinderplaceringen gör dessutom att vridstyvheten är som störst när skopan fylls.

Maximalt produktivitets- och driftsoptimerande design är ett återkommande kännetecken hos XH-serien. Gavlarnas utsidor är helt rena från utstickande bultar och nitar vilket gör att arbete tätt intill väggar och liknande kan utföras utan risk för skador på vitala delar. Smart slangdragning på insidan samt slangskydd på övriga vitala punkter förhindrar skador på hydrauliken. XH-serien har dessutom en unik designdetalj som ger en märkbar arbetsmiljöfördel.

– Det stämmer. XH-serien har en unik gummidämpning som minskar buller avsevärt när skopan stängs. Det gynnar både föraren och andra i närheten av traktorn. Det känns naturligtvis tillfredställande att vi kan erbjuda ett så brett spektra av fördelar i en och samma produkt, säger Urban Rönnqvist.

XH-serien som i dagsläget består av fyra skopor visas första gången officiellt i Hanover den 12-16 november på Agritechnica, världens största jordbruksmässa.

Läs hela pressreleasen

Ålö 


Ålö Sverige
Brännland 300
SE-901 37 Umeå
Sweden

Visiting address:
Östra Strandgatan 26
903 33 Umeå

Tel  +46 90 17 05 00
info@alo.se
Länkar till Ålö AB

Ålö AB, Media & Press

Profile shops
Quicke profile shop